Algemene informatie

HUISHOUDELIJK REGELEMENT MUZIEKVERENIGING K.N.A.

AANMELDEN NIEUW LID Het lidmaatschap bedraagt € 17,00 per maand voor een jeugdlid (tot 18 jaar) en € 18,50 per maand voor een volwassene (vanaf 18 jaar). Als binnen één gezin meerdere personen lid zijn van onze vereniging, ontvangt het 2e lid 10% korting op zijn/haar contributie en eventuele bijdrage in de leskosten. Het 3e lid ontvangt 20% korting enz. Hierbij wordt altijd gekozen voor de hoogste korting bij het (gezins-) lid met de hoogste contributie en eventuele leskosten. Het nieuwe lid ondertekent een machtiging voor automatische (maand)-incasso. Het nieuwe lid wordt opgeleid tot minimaal A-diploma. Leskosten bedragen€ 17,00 per maand. Het nieuwe lid krijgt een instrument, muziekstandaard, muziekstukken en/of lesboeken in bruikleen. Mocht het instrument door eigen toedoen schade oplopen, dan zijn de kosten (tot een maximum van € 250,00) voor eigen rekening. Na het behalen van het A-diploma, of bij geschiktheid voor de fanfare of malletband, krijgt het nieuwe lid een uniform (colbert,broek, strop, sjaal, muts, handschoenen/bij fanfare) (colbert, broek, strop, baret, sjaal, muts, handschoenen/bij malletband) in bruikleen. Het nieuwe lid dient zelf aan te schaffen. Concertkleding: geheel zwarte kleding met een rood accent of rode stropdas. Voor de buitenoptredens (met uniform): een wit overhemd met lange mouwen, zwarte schoenen en zwarte sokken. AFMELDEN LID 
    Het lid dient schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester en indien van toepassing ook bij de docent als men stopt als lid van de muziekvereniging. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Indien men in het bezit is van een uniform dient dit gestoomd ingeleverd te worden. Dit in samenspraak met de secretaris regelen. Het lid dient het instrument dat in bruikleen is gegeven, alsmede de muziekstandaard(s), muziekstukken en/of lesboeken, in te leveren.
Automatische incasso’s: Het Incassant ID van onze vereniging is NL11ZZZ403218550000