16-06-2020 Update : Vanwege versoepeling van de Coronamaatregelen mogen repetities van de Fanfare vanaf dinsdag 16 juni 2020 onder strikte voorwaarden weer worden hervat. Hiertoe heeft KNA op basis van de adviezen van het RIVM en KNMO een Coronaprotocol opgesteld waaraan eenieder die aan de repetities wenst deel te nemen zich dient te houden. U vind het KNA Coronaprotocol via de knop bovenaan deze pagina. Hier vind u ook de richtlijnen opgesteld door de KNMO.

Uitsluitend door strikte naleving van dit protocol mag er weer worden gerepeteerd. Alle overige door de regering ingestelde coronamaatregelen blijven onverminderd van kracht. Om deze reden zijn alle concerten en evenementen tot nader order afgelast. 

De muzieklessen zijn inmiddels ook geheel of gedeeltelijk weer hervat.
Voor de laatste informatie hieromtrent neemt u alstublieft contact op met de desbetreffende docent en of het bestuur.

Voor deelname aan de repetities verzoeken wij u het Coronaprotocol aandachtig te bestuderen. Verder willen wij u vriendelijk verzoeken indien u verhindert bent, of niet aan de repetitie wenst of kunt deelnemen zich uiterlijk de maandag voor de repetitie bij het bestuur af te melden.

Voor meer informatie over het Coronavirus en de adviezen van betrokken instanties zie de links hieronder.

Mocht u in verband met de genomen maatregelen specifieke vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur

Informatie en uitleg adviezen KNMO
Informatie RIVM
Informatie Rijksoverheid