KNA Kroniek (1980-1998)

|1921-1930||1930-1942||1945-1960||1960-1980||1980-1998|

1980-1998 Klagende leden en dirigenten maar ook gulle giften van Vrienden

Diepe dalen en grote hoogtes

Als je zegt: 1983, dan zeggen de wat oudere leden van KNA zeker te weten Nieuwpoort 700. Deze feestperiode markeert een hoogtepunt in de Nieuwpoortse geschiedenis, maar ook in de geschiedenis van onze vereniging. In deze weken heeft het orkest, de drumband, de tirolerkapel en het dixielandorkest om de dag een festiviteit met muziek opgeluisterd. Nog nooit heeft KNA zoveel concerten gegeven in twee weken tijd.

Aan dit hoogtepunt gaan echter een schrijnend bugeltekort en een doof wordende dirigent vooraf. Op de jaarvergadering van 1982 vertelt Maarten Folst: Ik heb een keer een halve mars verkeerd geblazen zonder dat de dirigent dat opmerkte. Het duurt echter nog tot 1985 dat dhr. Amman op wordt gevolgd door Arie Heijkoop die toen al enkele jaren actief lid van KNA was.

Ook de drumband heeft in de jaren tachtig een andere instructeur gekregen, in 1988 wordt Aart de Groot de nieuwe leider van de drumband. Daarnaast wisselt het bestuur van samenstelling. In 1981 neemt Piet Vermeulen het voorzittersstokje over en hij groeit in zijn bijna twintig jaar voorzitterschap uit tot Piet van de muziek.

KNA nog in het oude uniform tijdens het 70-jarige jubileum in 1993.

Het was dan ook Piet die het initiatief nam om met de muziek naar de Belgische partnerstad Nieuwpoort aan den IJzer te gaan. Na veel geregel is het in juni 1987 eindelijk zover: KNA gaat op bezoek bij de Koninklijke Philharmonie in België. Vijf jaar later brengen de Belgen een bezoek aan ons kleine vestigingsstadje en in 1995 hebben wij weer een bezoek aan hen gebracht. Daarna volgt een periode van stilte tussen Nederland en België.

Professionalisering

In de jaren tachtig start de vereniging tevens met de opleidingen. Voorheen werden deze verzorgd door de leden van KNA en in het bijzonder de familie Deelen. In 1988 ziet de blokfluitgroep het levenslicht. Deze is bedoeld om de jongere leerlingen van muzikale basiskennis te voorzien, zoals noten lezen en ritmes spelen. Een jaar later blaast jeugdorkest Windkracht 6 zijn eerste muzieknoten. Het bestuur besluit om gediplomeerde docenten aan te nemen om zo een volwaardige opleiding te kunnen geven. Hierdoor gaat niet alle jeugd uit de omgeving meer naar de muziekschool om een instrument te leren bespelen, maar ze komen ook naar KNA.

Wie een goede opleiding heeft, moet nog wel leerlingen hebben. Daarom besluit KNA diverse werfacties te houden. Dit heeft tot gevolg dat in 1991 27 van de 62 leden in opleiding zijn. De opleidingen groeien echter uit tot een veel te hoge kostenpost binnen de vereniging. Daarom komt er in 1991 een leerlingenquota.

Vrienden van KNA

Daarnaast geven de Vrienden van KNA de vereniging financiële steun. Piet Vermeulen: KNA heeft eens een groepje mensen binnengehaald met een optreden. Dit vonden zij zo leuk dat ze besloten om KNA geld te geven. De Vrienden schenken KNA in 1991 een Bes-Bas maar het blijft niet bij één gift. Gedurende een periode van tien jaar bieden de Vrienden KNA een helpende hand. Door de Vrienden konden er meer nieuwe instrumenten worden gekocht en kon de vereniging ook nieuwe uniformen kopen, vertelt Vermeulen.

Een van de cadeau's die KNA kreeg voor haar 75-jarig jubileum. Geschilderd door Jos Hummelink.

Naast de financiën gaat het ook binnen het orkest en de drumband niet vlekkeloos. Beide dirigenten klagen vanaf 1987 over een slecht repetitiebezoek, fanfare dirigent Arie Heijkoop dient zelfs in 1989 zijn ontslag in wegens slecht repetitiebezoek. Hij is echter tot 2000 gebleven. Samen met het bestuur en de leden zoekt de dirigent naar een oplossing voor het slechte repetitiebezoek. Hij stelt onder andere een regel in voor de deelname aan concerten: Ben je vanaf acht weken voor het concert drie keer afwezig, dan mag je niet meedoen met het concert. Ook willen de leden meer eigentijdse muziek spelen en zij vinden het marsprogramma saai en ouderwets. Daarom wordt dit vernieuwd.

De drumbandleden klagen in dezelfde periode dat het te lang duurt voordat ze een muziekstuk kunnen spelen. Na deze klacht krijgen degenen die het willen de kans om noten te leren lezen bij dhr. Ooms. Ieder nieuw lid moet vanaf dat moment verplicht met noten lezen beginnen. Dit beleid heeft tamboer-maitre Aart de Groot voortgezet.

Hoogtepunt

Het is ook onder leiding van deze man dat de drumband zijn hoogtepunt bereikt tijdens het concert voor het 75-jarig jubileum (1998) in het Talini-gebouw. De drumband heeft toen met dertien muzikanten het muziekstuk Music van John Miles ten gehore gebracht. Dat was een gigantische uitdaging en uniek hoe wij dat hebben gedaan. Als je kijkt hoe we dat met dertien mensen deden, iedereen had solo want je had allemaal een afzonderlijke partij, dat is natuurlijk het mooiste wat er is, vertelt Aart de Groot vijf jaar later nog steeds enthousiast.

75-jarig jubileumconcert in het Talani-gebouw. Hier werden de nieuwe uniformen gepresenteerd en de drumband schitterde met het nummer 'Music'.

Tijdens dit concert showt de vereniging ook zijn nieuwe uniform met behulp van een goochelaar. In datzelfde jaar organiseert KNA ook een taptoe, die na veel bloed, zweet, tranen en regen een groot succes wordt. Hoogtepunten van de show vormen het optreden van Showband Wilhelmus en het muziekstuk Highland Cathedral, dat de fanfare speelt in samenwerking met Schotse doedelzakspelers. Na dit 75-jarige jubileumjaar is KNA verder gegroeid tot wat het nu is: Een groeiende vereniging met ongeveer 85 instrumenten in bezit, 67 leden (waarvan 27 volwassenen, 35 leerlingen en 5 jeugdleden) 4 gediplomeerde docenten, een dirigent en een tamboer-maitre, ongeveer 380 donateurs en gemiddeld 22 activiteiten per jaar. Een vereniging waar na 80 jaar muziek, nog steeds muziek in zit!