KNA Kroniek (1960-1980)

|1921-1930||1930-1942||1945-1960||1960-1980||1980-1998|

1960-1980 Hoe de vereniging zijn eigen Flower Power meemaakt

Vernieuwing en vooruitgang voor KNA

Flower Power, feminisme, een groeiende werkloosheid: het waren roerige tijden voor Nederland, maar ook voor KNA. De vereniging is in de jaren 60 en 70 continu in beweging. Een nieuwe drumband, solistenconcoursen, tv-opnamen, nieuwe dirigenten, nieuwe uniformen, er komt geen eind aan.

De roerige zestiger jaren beginnen bij KNA met de oprichting van de drumband op 8 juli 1960. In die periode was de drumband een modefenomeen en dus kon KNA niet achterblijven. De drumband gaat met 25 leden van start onder leiding van de heer de Vaal. Toen in 1964 de oefendatum veranderd moest worden en de heer Vaal geen tijd had op de beoogde dag, is hij ontslagen. De heer Ooms vervangt hem. Hij heeft de drumband tot ver in de jaren tachtig geleid.

In de fanfare is het wat minder rustiger op het gebied van de dirigenten. Na het overlijden van dirigent Hoon in 1959 wordt de heer Boer aangesteld als dirigent. In 1960 ontslaat de vereniging hem echter weer omdat er aanmerkingen op zijn privéleven zij, zo meldt het notulenboek. Na hem volgt de heer J.M. Meulenberg die na vijf jaar gedirigeerd te hebben bij KNA in 1965 overlijdt. E. Bot neemt zijn taak over, maar na twee jaar zegt deze dirigent het te druk te hebben met andere dingen en hij verlaat KNA. De heer T. Goud neemt in januari 1968 het dirigeerstokje over.

KNA in zijn in 1964 aangeschafte uniform en met vaandel voor het stadhuis anno 1973.

Eerste prijs

Onder leiding van deze dirigenten gaat KNA velen malen op concours. In de periode van 1959 tot en met 1979 neemt KNA in totaal deel aan 24 concoursen (fanfare twintig concoursen, drumband negen), met verschillende resultaten. Zo behalen de drumband en fanfare in 1971 beiden een eerste prijs in de eerste afdeling.

In datzelfde jaar neemt de fanfare voor het eerst deel aan federatieve concoursen, dat wil zeggen, concoursen georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Federatie. Dit is een overkoepelend orgaan voor muziekverenigingen, inmiddels omgedoopt tot de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen (KNFM). De federatieve concoursen vallen de fanfare duidelijk zwaarder: een tweede prijs in de derde afdeling. Een bewijs te meer dat de eisen bij de federatie KNF veel strenger zijn, schrijft secretaris Vermeulen in het jaarverslag. Pas in 1975 behaalde de fanfare een eerste prijs in de derde afdeling.

Op televisie

Naast concoursen is de vereniging ook op andere gebieden actief. Zo werkt KNA in de periode van 1963 tot 1974 drie maal mee aan tv-opnamen voor onder andere een Unilever Rotterdam reclame en een uitzending voor School tv. Ook houdt KNA jaarlijks concerten in samenwerking met toneelvereniging Lagroni en doet de drumband mee aan verschillende drumshows. Aan de muziekshows neemt de gehele vereniging deel.

Voor zulke speciale evenementen en veeleisende concoursen heb je als vereniging goede instrumenten en een uniform nodig. Dat is waarschijnlijk wat het bestuur destijds dacht. Om deze twee wensen te verwezenlijken heeft KNA een instrumenten- en een uniformenfonds opgericht. Met verschillende verkoopacties krijgt de vereniging genoeg geld bij elkaar om de gemeenschap op 15 augustus 1964 trots de nieuwe uniformen te laten zien. Veertien jaar later, 1978, koopt KNA wederom nieuwe uniformen. Dit waren de oranje en blauwe uniformen die velen van jullie je waarschijnlijk nog wel voor de geest kunnen halen. De nieuwe instrumenten worden in 1975, zes jaar na de oprichting van het instrumentenfonds, in gebruik genomen.

De fanfare in het 'oude uniform' van 1978. De muzikanten van KNA hebben dit uniform tot 1998 gedragen.

Uitblinkende jeugd

Maar met alleen mooie uniformen en goede instrumenten kom je er nog niet als vereniging. Er moet ook geoefend worden en in de jaren zeventig is het inmiddels ook mogelijk om een muziekexamen te doen bij de KNF. Dit doet Arie Heijkoop op 24 april 1976 als eerste lid van KNA. Hij behaalt met 64 punten gemiddeld een acht voor zijn A en B examen. Velen zijn er na hem nog gevolgd.

Maar Arie Heijkoop heeft meerdere trends in gang gezet. Hij is namelijk samen met M. Koch en T. Ouwenkerk het eerste lid dat deelnam aan het solistenconcours op 25 maart 1972. Enkele jaren daarna organiseert KNA zelf een solistenconcours wegens het 55-jarig bestaan van de vereniging. Ook dit concours wordt met 43 deelnemers een groot succes. In de daarop volgende jaren doen de leden van KNA mee met verschillende solistenconcoursen.

De vereniging in het in 1978 gekochte uniform tijdens een concert voor de Nederlands Hervormde kerk in Nieuwpoort.